Historia

Czwarta edycja wydarzenia - Dni Skandynawskie 2017

Z jednej strony biznes i nauka, z drugiej kultura i sport, a to wszystko razem w celu kształtowania współpracy polsko-skandynawskiej. Tak w wielkim skrócie można określić IV edycję Dni Skandynawskich, które odbyły się w Szczecinie na przełomie marca i kwietnia. 

Podczas czterech dni pełnych interesujących spotkań oraz wydarzeń, uczestnicy Dni Skandynawskich mieli doskonałą okazję do tego, aby wymienić się doświadczeniami, podzielić pomysłami oraz co istotne, poznać bliżej swoich sąsiadów z obszaru Morza Bałtyckiego. 

- Dni Skandynawskie to doskonała okazja do pogłębienia współpracy na linii Szczecin-Skandynawia. Jest to wyjątkowe wydarzenie w skali całego kraju. Nasze miasto, które jawi się jako transgraniczna i nowoczesna metropolia, może czerpać wiele dobrego z dorobku państw skandynawskich, ale również wieloma rzeczami może się przed swoimi partnerami pochwalić. Mam nadzieję, że dzięki Dniom Skandynawskim w duchu konstruktywnej współpracy, będziemy mogli wspólnie dyskutować o problemach oraz co istotne razem je rozwiązywać. To idea, która nam przyświecała od samego początku, kiedy to postanowiliśmy zorganizować Dni Skandynawskie po raz pierwszy – mówił podczas tegorocznego otwarcia Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Dni Skandynawskie na trwałe wpisały się w kalendarz miejskich imprez, zyskując  z czasem rangę wydarzenia, które jako jedyne w skali całego kraju ukierunkowane jest na ścisłą współpracę polsko-skandynawską. To tylko pokazuje z jak dużym zainteresowaniem państwa skandynawskie spoglądają na Szczecin, a także cały region Pomorza Zachodniego, jako ważnych i wiarygodnych partnerów w stosunkach gospodarczych. Powyższe słowa potwierdzają słowa wysokich rangą przedstawicieli państw skandynawskich.

- Często spotykam przedstawicieli skandynawskich firm, którzy zdecydowali się na prowadzenie biznesu właśnie w Szczecinie i bardzo chwalą sobie ten wybór. Wielokrotnie podkreślają dobrą współpracę z władzami stolicy Pomorza Zachodniego – powiedział Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador Królestwa Danii. – Jednak polsko-duńskie kontakty to nie tylko biznes. To także wiele innych ważnych czynników, takich jak chociażby bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie równie owocna.

Główną oś wydarzenia tworzy szereg spotkań poświęconych szeroko rozumianym sprawom biznesowym, gospodarczym, a także naukowym. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Dni Skandynawskich brzmiało „Energia inteligentnych miast”. Podczas konferencji biznesowej eksperci z kraju i zagranicy dyskutowali o najnowszych trendach dotyczących tematyki smart city. Spotkanie podzielone zostało na cztery bloki tematyczne. 

Podczas pierwszej sesji „Smart Governance” skupiono się na tematyce inteligentnego zarządzania miastem w kontekście doświadczeń polskich i skandynawskich. O szczecińskich rozwiązaniach smart i kierunkach rozwoju opowiadał m.in. Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta. Podczas dyskusji starano się odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest smart city? Jak zauważył Daniel Larsson Radca Ambasady Szwecji – smart city to miasto innowacyjne, które łączy ludzi umożliwiając im interakcję. Prelegenci szczególną uwagę zwrócili na kwestię człowieka, jego zachowania i zaangażowania, jako istotnych elementów w kreowaniu miasta smart. Drugi blok tematyczny „Smart Education” skupił się na kwestiach dot. współpracy biznesu z uczelniami. Sari Erikkson z Uniwersytetu Helsińskiego przybliżył wszystkim model skandynawskiego systemu kształcenia. Uczestnicy tego panelu zastanawiali się m.in. w jaki sposób przenieść wzorce skandynawskie na warunki polskie. Z kolei o inteligentnym transporcie, a w szczególności nastawieniu na ekologię, rozmawiano podczas trzeciej sesji „Smart Transport”. Przedstawiciel marki Volvo - Erland Morellissen – opowiedział m.in. o najnowszych rozwiązaniach w zakresie elektromobilności, które znalazły zastosowanie w produktach tej marki. Czwarty blok tematyczny „Smart City Space” został w całości poświęcony sprawom z zakresu kreowania przestrzeni publicznej. Zostały w nim przedstawione zagadnienia dot. bezpieczeństwa ruchu pieszych, jak również nowoczesnych rozwiązań służących mieszkańcom miast.

Daleko idącym wnioskiem płynącym z podsumowania konferencji jest podkreślenie fakt, że kluczem do sukcesu przy wdrażaniu idei smart city, jest szeroko pojęte współdziałanie, na każdym szczeblu życia społecznego i gospodarczego. W procesie tym aktywny udział muszą brać wszyscy, począwszy od samych mieszkańców miast na władzach samorządowych i rządowych kończąc. Istotną rolę w tym procesie musi też odgrywać idące za pomysłami, konkretne działanie, np. w postaci ukierunkowanych na wdrożenie idei smart city środków finansowych.

Debacie towarzyszyła II edycja Giełdy Kooperacyjnej – Scandinavian Bussines Mix. Ponad 100 przedsiębiorców, zarówno z Polski jak i Skandynawii, zyskało możliwość aby zaprezentować swoją ofertę innym oraz wymienić się kontaktami. Spotkania face to face z przedstawicielami środowisk biznesowych to formuła, która zyskała spore uznanie w oczach przedsiębiorców. Szczecin jak i cały region województwa zachodniopomorskiego z racji swojego położenia stanowi atrakcyjną przestrzeń do lokowania biznesu. Już teraz w samym Szczecinie i jego najbliższych okolicach działa ponad setka różnych podmiotów, których kapitał pochodzi ze Skandynawii. Spotkania biznesowe pomagają nie tylko nawiązywać nowe kontakty, ale dają możliwość utrwalenia tych relacji.

- Są dwa powody, dla których uczestniczenie w Dniach Skandynawskich jest dla nas ważne. Po pierwsze uważamy, że potencjał tego miasta jak i całego województwa, nie został w pełni wykorzystany. Po drugie mamy nadzieję, że w Szczecinie pojawiać się będzie coraz więcej fińskich firm. Ten wzrost jest zauważalny już teraz – zaznaczyła Johanna Birkstedt - Radca Minister Ambasady Republiki Finlandii 

Dni Skandynawskie to jednak nie tylko biznes. Albowiem jedną z cech szczególnych wydarzenia jest nastawienie się również na bliższe poznanie z kulturą i zwyczajami Skandynawów. Bogaty program wydarzeń towarzyszących – wystaw, spotkań z interesującymi postaciami, projekcji filmów skandynawskich, a także koncertów i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych – ukazał Skandynawię z nieco innej, ale niezwykle interesującej strony. Okazało się m.in., że Finlandia to nie tylko kraina z której pochodzą Muminki, a Szwecja ma do zaoferowania znacznie więcej niż muzyka ABBY lub meble z Ikei. 

Bliższe poznanie siebie nawzajem, wymiana poglądów oraz podejmowanie wspólnych wyzwań w przyszłości, to idealne podsumowanie tegorocznych Dni Skandynawskich. Wydarzenia nietypowego, ale dającego jednocześnie ogromne możliwości w budowaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji po obu stronach Bałtyku.

Partnerem strategicznym IV edycji Dni Skandynawskich była Ambasada Finlandii.

Organizator

Partner strategiczny

Partnerzy

Instytucje wspierające

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.