O wydarzeniu

O wydarzeniu

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem "Energia inteligentnych miast", jest kontynuacją rozpoczętej przed czterema laty idei stworzenia w Szczecinie aktywnej i interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy Polską a Skandynawią.

Szczecin, którego geograficzne położenie predestynuje do bycia dla Europy Środkowej bramą na północ i dla Skandynawii bramą na południe, proponuje różnym partnerom współpracę wielosektorową, obejmująca ofertę biznesową, edukacyjną, kulturalną oraz turystyczną.

Dni Skandynawskie są jedynym wydarzeniem w Polsce, które tak wielotorowo podkreśla współpracę ze Skandynawią i jest tak szeroką platformą do wymiany kontaktów i rozwoju wzajemnych relacji.

Bliska już i świetnie układająca się współpraca z ambasadami państw skandynawskich, pozwala na organizację imprezy na najwyższym poziomie, nie tylko organizacyjnym, ale również i merytorycznym. Rozmowom o najnowszych trendach w  szeroko rozumianym rozwoju inteligentnych miast, towarzyszą zawsze eksperci reprezentujący najwyższy poziom - z Polski i Skandynawii.

W sposób szczególny, w tym roku chcemy zachęcić do współpracy przedsiębiorców, organizując giełdę kooperacyjną. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób, które planują nowe inwestycje, poszukują partnerów biznesowych oraz chcieliby swoje pomysły skonsultować z przedstawicielami instytucji gospodarczych i otoczenia biznesu.

Wśród gości honorowych znajdą się m.in.: JE Karsten Klepsvik - Ambasador Królestwa Norwegii, JE Inga Eriksson Fogh - Ambasador Królestwa Szwecji, JE Hanna Lehtinen - Ambasador Republiki Finlandii, JE Ole Egberg Mikkelsen - Ambasador Królestwa Danii, eksperci Ministerstwa Rozwoju RP, przedstawiciele środowisk akademickich i samorządowych, a także przedstawiciele biznesu, przedsiębiorców, środowisk pozarządowych, artystycznych i kulturalnych.

Bardzo ważnymi gośćmi tych wydarzeń są zawsze przedstawiciele naszych miast partnerskich ze Skandynawii (Esbjerg/ Dania, Malmo/Szwecja) i zaprzyjaźnionych (Egersund/ Norwegia). Mamy nadzieję, że kolejne edycje przyniosą nowe partnerstwa w Norwegii i Finlandii.

Organizator

Partner strategiczny

Patron Medialny

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy wydarzenia

Partner giełdy kooperacyjnej

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.