Słowo wstępu

Słowo Prezydenta Szczecina

Skandynawia po raz kolejny zawita do Szczecina - w dniach 30 marca - 2 kwietnia już czwarta edycja Dni Skandynawskich. Cieszę się, że znów będziemy mogli w duchu współpracy dyskutować o sprawach, które są ważne dla nas wszystkich. Takie założenie przyświecało nam, kiedy rozpoczynaliśmy przygodę z Dniami Skandynawskimi. Chcieliśmy stworzyć platformę służącą wymianie opinii i nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Obserwując z roku na rok jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta inicjatywa, mogę śmiało stwierdzić, że udało się tego dokonać.

Partnerem strategicznym tegorocznej edycji jest Ambasada Republiki Finlandii. Obecność Ambasadorów wszystkich państw skandynawskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju RP pokazuje, że wydarzenie osiągnęło już pewną markę i jest jednym z ważniejszych na mapie aktywności polsko-skandynawskich. 

Tegoroczną edycję Dni Skandynawskich zainaugurujemy 30 marca konferencją biznesową i giełdą kooperacyjną. Podczas obrad politycy, eksperci i naukowcy dyskutować będą o kluczowych zagadnieniach współpracy polsko-skandynawskiej, takich jak: inteligentne zarządzanie miastem, innowacje w transporcie czy współpraca biznesu z uczelniami wyższymi, która prowadzi do przygotowania wykwalifikowanej kadry do pracy w polsko-skandynawskim środowisku gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Giełda kooperacyjna to możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi partnerami zagranicznymi oraz doskonała szansa na wymianę doświadczeń oraz rozwój współpracy międzynarodowej z podmiotami gospodarczymi krajów skandynawskich.

Kolejne dni to szereg wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowo-rodzinnym. Projekcje filmów, wystawy, koncerty, a także dyskusje z osobami, które w minionych latach gromadziły ciekawe doświadczenia w Skandynawii, są ważnym uzupełnieniem i ofertą dla dorosłych. Miłośnicy jazzu znajdą skandynawskie akcenty również podczas tegorocznej edycji międzynarodowego festiwalu Me.Ba

Szczecin, którego głównym atutem jest położenie, bliskość natury oraz dynamizm i kreatywność młodych ludzi, ma wiele wspólnego z podejściem rozwojowym, jakie można spotkać w Danii, Szwecji, Norwegii czy Finlandii. 

Podążając drogą licznych ekologicznych inwestycji i ambitnych planów, korzystamy ze szwedzkich doświadczeń. Serce Szczecina, jakim jest port i cała przestrzeń wokół niego, może stać się głównym ogniwem łączącym z partnerami duńskimi. Przykład transformacji społeczno-gospodarczej miast partnerskich Esbjerg i Malmo jest dla nas doskonałym przykładem i otwiera wiele możliwości współpracy. Obecność coraz większej liczby studentów z Norwegii na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, stanowi istotny czynnik ludzki, który nas łączy. Z uznaniem należy odnotować rosnące z roku na rok zainteresowanie kierunkiem skandynawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Czołowe rozwiązania przemysłu norweskiego w sektorze energetycznym mogą być ważnym bodźcem w rozwoju tej gałęzi gospodarki w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. 

Każdy z samorządów, analizując swój potencjał, jest w stanie wskazać określone dziedziny, w których czuje się silny, i które stanowią niejako jego wyjątkowa kompetencję. Szczecin posiada atrybuty, które predestynują go do bycia miejscem polsko-skandynawskich spotkań. 

Zapraszam do zapoznania się z materiałem zamieszczonym na stronie internetowej, a także do udziału w tegorocznej edycji Dni Skandynawskich w Szczecinie.

Organizator

Partner strategiczny

Patron Medialny

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy wydarzenia

Partner giełdy kooperacyjnej

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.